5 days ago

25. Intervju med rabbin Ute Steyer

I denna poddserie från Center mot våldsbejakande extremism möter vi företrädare för de tre abrahamitiska religionerna i Sverige: judendomen, kristendomen och islam. I samtal med journalisten Lars Mogensen ger de sin personliga bild av samhällsläget i relation till våldsbejakande extremism, vad våldsbejakande extremism egentligen är för något och hur det bäst kan motverkas. De får även chansen att berätta vilken roll de ser att trossamfund kan spela i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ute Steyer är rabbin i Stora synagogan i Stockholm och judiska centralrådets talesperson i religiösa och teologiska frågor.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822