CVE-podden

En podd från CVE. Center mot våldsbejakande extremism arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE är placerat inom Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och inrättades den 1 januari 2018. Läs mer på cve.se

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • TuneIn + Alexa
  • Samsung

Episodes

29. Nya nationella strategin

Tuesday Mar 05, 2024

Tuesday Mar 05, 2024

Det här avsnittet handlar om den nya nationella strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism som regeringen presenterade i början av 2024. Medverkar gör Jonas Trolle, chef CVE Josefin Bergström seniorrådgivare som ingår i CVE's mobila stödteam. Programledare är Jenny Sonesson som är pressansvarig på CVE. 

Tuesday Mar 05, 2024

Det här avsnittet är en fortsättning på tidigare episod om hur CVE:s mobila stödteam arbetar. Förra samtalet handlade om vem som kan rådfråga CVE och hur ett första samtal går till. Det här avsnittet tar upp vad som händer sedan med ett ärende. Vilka insatser kan CVE erbjuda?
Medverkande: Marcus Hjelm och Elias Lomfors Carlberg, rådgivare respektive handläggare i CVE:s mobila stödteam
Samtalsledare: Jenny Sonesson, pressansvarig, CVE. 

Tuesday Mar 05, 2024

CVE har ett mobilt stödteam som erbjuder vägledning till yrkesverksamma i hela landet som kommer i kontakt med frågor som rör våldsbejakande extremism. I det här avsnittet svarar vi på frågor som: Vem kan kontakta CVE? Vilka sorts ärenden kan man ta upp? Hur går ett första samtal till.
Medverkande: Marcus Hjelm och Eva Mowitz, rådgivare i CVE:s mobila stödteam. Samtalsledare är Jenny Sonesson, pressansvarig CVE. 

Monday Oct 16, 2023

I denna podd diskuteras hur religioner, trossamfund, och samarbete med/mellan dessa kan utgöra en del av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Samtalet förs mellan Lenita Törning, forskare med fokus på interreligiösa frågor samt utredare vid CVE, och Sofia Hallbäck, verksamhetsansvarig på stiftelsen Open Skåne, som arbetar för att öka social sammanhållning. Diskussionen leds av Dan-Erik Andersson, docent och universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. 

Monday Sep 18, 2023

I denna poddserie från Center mot våldsbejakande extremism möter vi företrädare för två av de abrahamitiska religionerna i Sverige: judendomen och kristendomen. I samtal med journalisten Lars Mogensen ger de sin personliga bild av samhällsläget i relation till våldsbejakande extremism, vad våldsbejakande extremism egentligen är för något och hur det bäst kan motverkas. De får även chansen att berätta vilken roll de ser att trossamfund kan spela i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ute Steyer är rabbin i Stora synagogan i Stockholm och judiska centralrådets talesperson i religiösa och teologiska frågor.

Monday Sep 18, 2023

I denna poddserie från Center mot våldsbejakande extremism möter vi företrädare för två av de abrahamitiska religionerna i Sverige: judendomen och kristendomen. I samtal med journalisten Lars Mogensen ger de sin personliga bild av samhällsläget i relation till våldsbejakande extremism, vad våldsbejakande extremism egentligen är för något och hur det bäst kan motverkas. De får även chansen att berätta vilken roll de ser att trossamfund kan spela i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Martin Modéus är ärkebiskop i Svenska kyrkan. 

Monday Aug 21, 2023

Denna podd är en liveinspelning från ett av CVE:s seminarier under Almedalsveckan i Visby 2023.På senare år har flera fall av pågående dödligt våld ägt rum på skolor i Sverige. Det förekommer att skolattacker motiveras av våldsbejakande extremism, men vanligare är att de som begår denna typ av handlingar inspireras – snarare än motiveras – av extremistiskt tankegods, symbolspråk, etc. Detta innebär att personal, elever och föräldrar behöver stöd och förebyggande verktyg. CVE hanterar just nu i sin verksamhet flera ärenden som rör skolans värld. Jonas Trolle, chef för CVE, leder just nu en utredning om hur skolor kan och bör skyddas från attacker. I detta panelsamtal under Almedalsveckan 2023 presenterade han utredningens delbetänkande från den 15:e juni 2023, och diskuterade det förebyggande arbetet mot skolattacker med en kunnig panel.
Deltagare: Joakim von Scheele (Utbildningsansvarig CVE), Johan Höglund (Verksamhetsutvecklare Polismyndigheten), Petter Säterhed (Projektledare MSB). Moderator: Jonas Trolle (Chef CVE).

Monday Aug 21, 2023

Denna podd är en liveinspelning från ett av CVE:s seminarier under Almedalsveckan i Visby 2023. Extremiströrelser inkluderar ofta en strävan att bibehålla mäns makt över kvinnor i sina ideologier. Allt oftare uppmärksammas även att hat mot kvinnor i sig kan radikalisera vissa aktörer och få dem att ta till brott och våldshandlingar. Barnrättsorganisationen Ecpat ser hur övergreppsmaterial på flickor och kvinnor sprids med närmast ideologiska förtecken. Hur ska förhållandet mellan hat och brott mot kvinnor och flickor, våldsamma mansideal och våldsbejakande extremistiska ideologier förstås? Vilka lärdomar kan utbytas mellan det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, och våldspreventiva metoder med en genusförändrande ansats?
Deltagare: Jonas Trolle (Chef CVE), Mikael Thörn (Enhetschef Jämställdhetsmyndigheten), Sari Römpötti (Senior rådgivare CVE), Jonas Karlsson (Utredare Ecpat). Moderator: Maria von Bredow (Utredare Brottsförebyggande rådet).

Monday Aug 21, 2023

Denna podd är en liveinspelning från ett av CVE:s och Segerstedtinstitutets gemensamma seminarier under Almedalsveckan i Visby 2023. Våldsbejakande extremister motiveras av en mångfald av idéer. Vissa drivkrafter är dock konstanta och spänner över samtliga miljöer. Antisemitismen har drivit våldsamma hataktörer i århundraden, och utgör en självklar del av nutida våldsbejakande extremistiska världsbilder. Hur yttrar sig antisemitismen inom dagens våldsbejakande extremistiska miljöer? Vilka likheter och skillnader finns mellan antisemitiska idéer idag och genom historien? Vad bör myndigheter, media, och andra viktiga samhällsaktörer göra för att motarbeta och förebygga antisemitism i Sverige idag?
Deltagare: Kulturminister Parisa Liljestrand, Christer Mattsson (Föreståndare Segerstedtinstitutet), Meriam Chatty (Doktor i statsvetenskap samt projektledare vid Forum för Levande hist.), Catta Neuding (Programledare Axess). Moderator: Jonas Trolle (Chef CVE).

Monday Aug 21, 2023

Denna podd är en liveinspelning från ett av CVE:s och Segerstedtinstitutets gemensamma seminarier under Almedalsveckan i Visby 2023. Psykisk ohälsa lyfts allt oftare fram som en gemensam nämnare hos aktörer som motiveras av våldsbejakande extremism, inte minst när det kommer till ensamagerande gärningspersoner. Hur ser kopplingen mellan psykisk ohälsa, våldsbejakande extremism och våldsdåd ut? Hur påverkar denna koppling det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism?
Deltagare: Jonas Trolle (Chef CVE), Christer Mattsson (Föreståndare Segerstedtinstitute)t, Ahn-Za Hagström (Chef Nationellt Centrum för Terrorhotsbedömning), Niklas Långström (F.d. Professor Karolinska institutet). Moderator: Maria von Bredow (Utredare Brottsförebyggande rådet).

Image

Om CVE

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.
CVE är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå) och inrättades den 1 januari 2018.  

cve.se/om-cve

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320