CVE-podden

En podd från CVE. Center mot våldsbejakande extremism arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå) och inrättades den 1 januari 2018. Läs mer på cve.se

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • TuneIn + Alexa
  • Samsung

Episodes

5 days ago

I denna poddserie från Center mot våldsbejakande extremism möter vi företrädare för de tre abrahamitiska religionerna i Sverige: judendomen, kristendomen och islam. I samtal med journalisten Lars Mogensen ger de sin personliga bild av samhällsläget i relation till våldsbejakande extremism, vad våldsbejakande extremism egentligen är för något och hur det bäst kan motverkas. De får även chansen att berätta vilken roll de ser att trossamfund kan spela i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ute Steyer är rabbin i Stora synagogan i Stockholm och judiska centralrådets talesperson i religiösa och teologiska frågor.

5 days ago

I denna poddserie från Center mot våldsbejakande extremism möter vi företrädare för de tre abrahamitiska religionerna i Sverige: judendomen, kristendomen och islam. I samtal med journalisten Lars Mogensen ger de sin personliga bild av samhällsläget i relation till våldsbejakande extremism,vad våldsbejakande extremism egentligen är för något och hur det bäst kan motverkas. De får även chansen att berätta vilken roll de ser att trossamfund kan spela i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Salahuddin Barakat är imam inom islamakademin i Malmö och aktiv i det muslimsk-judiska partnerskapet Amanah som syftar till att motverka antisemitism och islamofobi.

5 days ago

I denna poddserie från Center mot våldsbejakande extremism möter vi företrädare för de tre abrahamitiska religionerna i Sverige: judendomen, kristendomen och islam. I samtal med journalisten Lars Mogensen ger de sin personliga bild av samhällsläget i relation till våldsbejakande extremism, vad våldsbejakande extremism egentligen är för något och hur det bäst kan motverkas. De får även chansen att berätta vilken roll de ser att trossamfund kan spela i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Martin Modéus är ärkebiskop i Svenska kyrkan. 

Monday Aug 21, 2023

Denna podd är en liveinspelning från ett av CVE:s seminarier under Almedalsveckan i Visby 2023.På senare år har flera fall av pågående dödligt våld ägt rum på skolor i Sverige. Det förekommer att skolattacker motiveras av våldsbejakande extremism, men vanligare är att de som begår denna typ av handlingar inspireras – snarare än motiveras – av extremistiskt tankegods, symbolspråk, etc. Detta innebär att personal, elever och föräldrar behöver stöd och förebyggande verktyg. CVE hanterar just nu i sin verksamhet flera ärenden som rör skolans värld. Jonas Trolle, chef för CVE, leder just nu en utredning om hur skolor kan och bör skyddas från attacker. I detta panelsamtal under Almedalsveckan 2023 presenterade han utredningens delbetänkande från den 15:e juni 2023, och diskuterade det förebyggande arbetet mot skolattacker med en kunnig panel.
Deltagare: Joakim von Scheele (Utbildningsansvarig CVE), Johan Höglund (Verksamhetsutvecklare Polismyndigheten), Petter Säterhed (Projektledare MSB). Moderator: Jonas Trolle (Chef CVE).

Monday Aug 21, 2023

Denna podd är en liveinspelning från ett av CVE:s seminarier under Almedalsveckan i Visby 2023. Extremiströrelser inkluderar ofta en strävan att bibehålla mäns makt över kvinnor i sina ideologier. Allt oftare uppmärksammas även att hat mot kvinnor i sig kan radikalisera vissa aktörer och få dem att ta till brott och våldshandlingar. Barnrättsorganisationen Ecpat ser hur övergreppsmaterial på flickor och kvinnor sprids med närmast ideologiska förtecken. Hur ska förhållandet mellan hat och brott mot kvinnor och flickor, våldsamma mansideal och våldsbejakande extremistiska ideologier förstås? Vilka lärdomar kan utbytas mellan det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, och våldspreventiva metoder med en genusförändrande ansats?
Deltagare: Jonas Trolle (Chef CVE), Mikael Thörn (Enhetschef Jämställdhetsmyndigheten), Sari Römpötti (Senior rådgivare CVE), Jonas Karlsson (Utredare Ecpat). Moderator: Maria von Bredow (Utredare Brottsförebyggande rådet).

Monday Aug 21, 2023

Denna podd är en liveinspelning från ett av CVE:s och Segerstedtinstitutets gemensamma seminarier under Almedalsveckan i Visby 2023. Våldsbejakande extremister motiveras av en mångfald av idéer. Vissa drivkrafter är dock konstanta och spänner över samtliga miljöer. Antisemitismen har drivit våldsamma hataktörer i århundraden, och utgör en självklar del av nutida våldsbejakande extremistiska världsbilder. Hur yttrar sig antisemitismen inom dagens våldsbejakande extremistiska miljöer? Vilka likheter och skillnader finns mellan antisemitiska idéer idag och genom historien? Vad bör myndigheter, media, och andra viktiga samhällsaktörer göra för att motarbeta och förebygga antisemitism i Sverige idag?
Deltagare: Kulturminister Parisa Liljestrand, Christer Mattsson (Föreståndare Segerstedtinstitutet), Meriam Chatty (Doktor i statsvetenskap samt projektledare vid Forum för Levande hist.), Catta Neuding (Programledare Axess). Moderator: Jonas Trolle (Chef CVE).

Monday Aug 21, 2023

Denna podd är en liveinspelning från ett av CVE:s och Segerstedtinstitutets gemensamma seminarier under Almedalsveckan i Visby 2023. Psykisk ohälsa lyfts allt oftare fram som en gemensam nämnare hos aktörer som motiveras av våldsbejakande extremism, inte minst när det kommer till ensamagerande gärningspersoner. Hur ser kopplingen mellan psykisk ohälsa, våldsbejakande extremism och våldsdåd ut? Hur påverkar denna koppling det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism?
Deltagare: Jonas Trolle (Chef CVE), Christer Mattsson (Föreståndare Segerstedtinstitute)t, Ahn-Za Hagström (Chef Nationellt Centrum för Terrorhotsbedömning), Niklas Långström (F.d. Professor Karolinska institutet). Moderator: Maria von Bredow (Utredare Brottsförebyggande rådet).

Tuesday Dec 06, 2022


Jonas Trolle, chef för CVE och Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten resonerar om hur sambanden mellan manlighet och våldsbejakande extremism kan användas i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Utgångspunkten för deras samtal är den nysläppta kunskapsöversikten Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Samtalet leds av journalisten och författaren Jens Liljestrand.
 
Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism finns att ladda ner på CVE.se under sektionen publikationer.
Lyssna gärna på avsnitt Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism för att höra Lucas Gottzén samtala om rapportens resultat och rekommendationer.

Tuesday Dec 06, 2022


Professor Lucas Gottzén är aktuell med kunskapsöversikten Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism, som tagits fram på uppdrag av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Jämställdhetsmyndigheten.
Hör honom reflektera över sina slutsatser och rekommendationer om sambanden mellan maskulinitet och våldsbejakande extremism i ett samtal med journalisten och författaren Jens Liljestrand. Gottzéns forskningsöversikt visar hur många våldsbejakande extrema miljöer delar en syn på att världen behöver en återupprättad manlighet och där kvinnohat och antifeminism är centralt. De förenas i tron på att världen behöver ett återupprättande av manligheten såväl individuellt, kulturellt som socialt.
 
Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism finns att ladda ner på CVE.se under sektionen publikationer.
Lyssna gärna på avsnitt Våldsbejakande extremism och maskulinitet - hur ska vi se på sambandet? för att höra Jonas Trolle, chef för CVE och Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten resonera om hur kunskapsöversikten kan användas i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Thursday Sep 29, 2022

Välkommen till samtal om Center mot våldsbejakande extremism (CVE) där medarbetare berättar om verksamheten. Centret, som ligger inom Brottsförebyggande rådet, har sedan starten 2018 ett mobilt stödteam som vägleder yrkesverksamma personer i frågor som rör våldsbejakande extremism. CVE arbetar även med kunskapsunderlag och utbildningsverksamhet.
Podden är en inspelning från ett seminarium som CVE anordnade under Almedalsveckan i Visby 2022.
Medverkande:Edvin Sandström, ansvarig kunskapsfrågor, CVEJoakim von Scheele, utbildningsansvarig, CVEMarcus Hjelm, senior rådgivare mobila stödteamet, CVEEmma Holmgren, senior rådgivare mobila stödteamet, CVEModerator: Robert Kindroth, biträdande chef CVE

Image

Om CVE

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) arbetar från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, och stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
Verksamheten syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.
CVE är placerat inom Brottsförebyggande rådet (Brå) och inrättades den 1 januari 2018.  

cve.se/om-cve

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822