Vad är CVE?

Vad är CVE – och varför är CVE viktiga? Om det berättar Jonas Trolle, Chef för center mot våldsbejakande extremism. Intervjun spelades in vid ett seminarium arrangerat av CVE i november 2018.

Share | Download